Komunikat dotyczący jakości wody do spożycia w miejscowości Kozielno.

imagesZakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 26.10.2015 roku informuje, że jakość wody, dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Kozielnie, w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączeniu nr 1A i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-03-2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Kozielnie jest przydatna do spożycia.