Komunikat dotyczący jakości wody dostarczanej z SUW Stary Paczków

imagesZakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 20.10.2014 roku informuje, że jakość wody, dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie, w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączeniu nr 1A i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-03-2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Starym Paczkowie jest przydatna do spożycia.