Trwają prace związane z usunięciem zatoru kanalizacyjnego w ulicy Zawadzkiego.

robot-frezujacy-naprawy-bezwykopowe1W dniu 19 lutego Zakład Wodociągów i Kanalizacji przystąpił do usunięcia zatoru kanalizacyjnego występującego na kolektorze głównym w rejonie ulicy Zawadzkiego. Z uwagi na głębokość przekraczającą 7 metrów, na której przebiega kolektor sanitarny w tym miejscu, zdecydowaliśmy się na bezwykopowe, usunięcie zatoru i naprawę uszkodzonego kolektora sanitarnego. Metoda ta, jeszcze nie stosowana na naszej infrastrukturze, polega na tym, że  przeszkoda  usunięta będzie za pomocą zdalnie sterowanego robota, zaopatrzonego we własną kamerę, szlifierkę pneumatyczną o wysokiej mocy oraz element tnący. Mamy nadzieję, że dzięki usunięciu tego zatoru  poprawie ulegnie funkcjonowanie kolektora sanitarnego właśnie w tym rejonie. Za wszystkie utrudnienia wynikłe w trakcie dzisiejszych prac szczególnie kierujących serdecznie przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej Ścibórz – Frydrychów

imagesZakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że w dniach 04/05 luty 2014 roku doszło do awarii sieci wodociągowej w miejscowości Frydrychów. Tym samym nastąpiła czasowa przerwa w dostawie wody do miejscowości Ścibórz i Frydrychów. Planowane usunięcie awarii i wznowienie ciągłych dostaw wody przewidywane jest na godzinę 14 w dniu 5 lutego. Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprasza mieszkańców tych miejscowości za zaistniałe utrudnienia.