SUW Paczków

DSCN0517

Stacja uzdatniania wody w Paczkowie jest największym z eksploatowanych wodociągów zarówno pod względem ilości produkowanej wody ok 1500 m3/d, jak i liczby mieszkańców korzystających z przedmiotowego wodociągu ok 10 383.

Zaopatruje on w wodę miejscowości Paczków, Kamienice Gościcie, Unikowice i  Lisie Kąty. Całkowita długość sieci wodociągowej zaopatrywanej z tej Stacji Uzdatniania Wody to ok. 45 km.

Ujęcie wody stanowią cztery studnie głębinowe czynne założone w warstwie trzeciorzędowej.

– Studnia nr 3a – rok budowy 1982 , głębokość 87 metrów, wydajność Q=52m3/h

– Studnia nr 6 – rok budowy 1958, głębokość 80,5 metr, wydajność Q=27m3/h

– Studnia nr 6 z – rok budowy 1982 , głębokość 87 metrów , wydajność Q=52 m3/h

– Studnia nr 7 – rok budowy 1966, głębokość 89,5 metra, wydajność Q= 51m3/h

Budynek stacji Uzdatniania Wody w Paczkowie 

Jest to budynek wolnostojący wybudowany przed 1939 rokiem.

Ze studni zbiorczej woda tłoczona jest na aerator zamknięty, gdzie następuje napowietrzanie wody za pomoc sprężarki. Następnie woda przepływa przez filtry ciśnieniowe ze złożem katalitycznym. Średnica filtrów:

– 3 sztuki o średnicy 2 metrów

– 2 sztuki o średnicy 1 metra,

Po przefiltrowaniu (redukcji żelaza i manganu) woda odpływa do zbiorników wody czystej o pojemności V=140m3 i V=95m3. Ze zbiorników woda tłoczona jest do sieci miejskiej. Dezynfekcja wody odbywa się za pomocą Chloratora C-52 i ma charakter okresowy.