Komunikat dotyczący jakości wody do spożycia w miejscowości Kozielno.

imagesZakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 26.10.2015 roku informuje, że jakość wody, dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Kozielnie, w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączeniu nr 1A i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-03-2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Kozielnie jest przydatna do spożycia.

Komunikat dotyczący pogorszenia się parametrów jakościowych wody w miejscowości Kozielno.

imagesZakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że  ze względu na stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych prowadzi proces dezynfekcji sieci wodociągowej dostarczającej wodę do miejscowości: Kozielno. Woda dostarczana do tej miejscowości przeznaczona do spożycia i przygotowania żywności od dnia 23 października może być używana wyłącznie po przegotowaniu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji o zakończeniu dezynfekcji sieci powiadomi swoich odbiorców odrębnym komunikatem, jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji chciałby  przeprosić wszystkich odbiorców za zaistniałe niedogodności.