Przerwa w dostawie wody w miejscowościach Kamienica i Gościce.

imgres Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 06.09.2022 roku w godzinach 9.00-13.00 nastąpi przerwa w dostarczaniu wody do odbiorców w miejscowościach Kamienica i Gościce. Przyczyną przerwy w dostarczaniu wody są prace modernizacyjne realizowane przy przepompowni wody czystej w miejscowości Kamienica. Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprasza swoich odbiorców za powstałe utrudnienia.

Kolejna inwestycja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Inwestycja polega na wykonaniu nowego przyłącza kablowego średniego napięcia oraz budowę słupowej stacji transformatorowej, rozdzielnicy niskiego napięcie i odcinka przyłącza linii niskiego napięcia służącej do zasilania oczyszczalni. Koszt inwestycji to 93 000 zł. Planowane zakończenie to koniec czerwca 2021.  Zrealizowanie inwestycji pozwoli zmniejszyć koszty energii elektrycznej związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.