Komunikat dotyczący jakości wody dostarczanej z SUW Stary Paczków.

imagesZakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 16.04.2019 roku informuje, że jakość wody, dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie, w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączeniu nr 1A i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia, i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Starym Paczkowie obsługującego miejscowości : Ścibórz, Stary Paczków, Wilamowa, Dziewiętlice, Trzeboszowice, Frydrychów, Ujeździec  jest przydatna do spożycia bez ograniczeń..

Rozpoczynamy rozbudowę sieci sanitarnej przy ulicy Miraszewskiego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji od marca rozpoczął swoją kolejną inwestycję. Tym razem przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Miraszewskiego stanowiącej ciąg drogi gminnej. Zakres rozpoczętej inwestycji obejmie:

Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 200 mm – 193,5 metra

Kanalizacja tłoczna z rur PE 100 110 mm – 229,0 metra

Przepompownia ścieków sanitarnych – 1 szt.

Planowane zakończenie prac inwestycyjnych maj 2019 roku.