Uwaga przerwa w dostawie wody dla miejscowości Paczków, Unikowice, Kamienica.

W związku z zaistniałą awarią na tranzycie sieci wodociągowej w miejscowości Paczków , w dniu 16 lutego w godzinach 22-03 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Paczków, Unikowice, Kamienica. Wszystkich odbiorców tych miejscowości , Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprasza za zaistniałe niedogodności.

Kolejna inwestycja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Inwestycja polega na wykonaniu nowego przyłącza kablowego średniego napięcia oraz budowę słupowej stacji transformatorowej, rozdzielnicy niskiego napięcie i odcinka przyłącza linii niskiego napięcia służącej do zasilania oczyszczalni. Koszt inwestycji to 93 000 zł. Planowane zakończenie to koniec czerwca 2021.  Zrealizowanie inwestycji pozwoli zmniejszyć koszty energii elektrycznej związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.