Uwaga przerwa w dostawie w dniu 15 lipca 2024.

Informujemy, że w nocy z  15 lipca na 16 lipca 2024 r. od godz. 22:00 do godz. 3:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Paczków, Unikowice i części Kamienica,  z uwagi na prowadzone prace budowlane związane z infrastrukturą podziemną przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Kopernika i Jagiellońskiej.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Dziękujemy za wyrozumiałość

UWAGA ZMIANA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE PCZKÓW.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją nr WR.RZT.70.96.2023 z dnia 14 września 2023 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od dnia 4 października 2023 r.

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PACZKÓW DECYZJA NR WR.RZT.70.96.2023 z dnia 14 września 2023 r. 

POSTANOWIENIE NR WR.RZT.70.96.2023

Taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.2028) i przepisami wykonawczymi tej ustawy.