Komunikat dotyczący jakości wody dostarczanej z SUW Stary Paczków.

imagesZakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 05.10.2017 roku informuje, że jakość wody, dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie, w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączeniu nr 1A i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia, i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Starym Paczkowie obsługującego miejscowości : Ścibórz, Stary Paczków, Wilamowa, Dziewiętlice, Trzeboszowice, Frydrychów, Ujeździec  jest przydatna do spożycia bez ograniczeń..

Kolejny rok bez podwyżki cen wody i ścieków.

  Z przyimagesjemnością informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2017 roku Rada Mejska w Paczkowie zaakceptowała projekt taryfy,     zaproponowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie. Zgodnie z przyjętą uchwałą, przez kolejny rok stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków pozostaną bez zmian i będą wynosiły: 3,30zł netto za 1m3 doprowadzonej wody oraz 5,87zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków. Warto dodać, że obecne ceny pozostają na niezmienionym poziomie od   lipca 2014 roku.