Rozszerzenie zdalnego odczytu o ulice Górniczą i Jagielońską

   imgres Z przyjemnością informujemy, ze  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie, w ramach stałej poprawy jakości usług świadczonych swoim odbiorcom, poszerza wprowadzanie  programu systemu zdalnego odczytu wodomierzy w miejscowości Paczków. Kolejnym obszarem objętym tym programem będą ulice Górnicza i Jagielońska. Każdy odbiorca  zostanie wyposażonych w nowe wodomierze z interfejsem danych wraz z zintegrowanym modułem radiowym. Dzięki takim urządzeniom inkasent wyposażony w ręczny terminal Psion z zewnętrznym radioportem bluetooth będzie mógł  bez konieczności zakłócania prywatności użytkowników  dokonać z zewnątrz  w szybki i precyzyjny sposób odczytu urządzeń pomiarowych. Wprowadzony na tym obszarze system transmisji radiowej pozwoli na zdalną  konfigurację modułów i nadanie im indywidualnych numerów identyfikacyjnych co przyczyni się do szybszego zidentyfikowania usterek i awarii u odbiorców oraz da możliwość stałej analizy rozbiorów wody w tym rejonie. Pierwsze odczyty radiowe w tym rejonie i dokonane na ich podstawie rozliczenia i analizy przewidywane są do wykonania na koniec czerwca.