Nowoczesny zestaw hydroforowy w przepompowni wody w Kamienicy.

 Hydro-MPC-GrA0533p_Final Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że rozstrzygnął przetarg na dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla przepomopwnii wody czystej zlokalizowanej w miejscowości Kamienica. Zakupiony zestaw będzie miał za zadanie ustabilizować pracę systemu wodociągowego w tym rejonie, ze szczególnym naciskiem na zagwarantowanie normatywnej wysokości ciśnienia dyspozycyjnego u każdego z odbiorców. Zastąpi także bardzo energochłonny zestaw pompowy pracujący w tym miejscu do tej pory. Układ wejdzie również w skład systemu uzdatniania wody monitorowanego zdalnie, do którego obecnie należy Stacja Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie oraz przepompownia wody sieciowej w Gościcach.  Zakończenie prac montażowych oraz uruchomienie układu planowane jest na koniec sierpnia.

Regulacja studni kanalizacyjnych na ulicy Zawadzkiego.

download   Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu od poniedziałku        rozpoczął  prace związane z regulacją studni i włazów kanalizacyjnych w rejonie ulicy Zawadzkiego. Prace obejmą ok. 26    studni i  polegać będą na wymianie wyeksploatowanych włazów kanalizacyjnych na nowoczesne włazy pływające.W  połączeniu z tymi  pracami wykonane zostaną niezbędne prace związane z odnowieniem nawierzchni wokół studzienek.  Zakończenie prac  planowane jest na 7 lipca.