Komunikat dotyczący jakości wody dostarczanej z SUW Stary Paczków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 20.10.2014 roku informuje, że jakość wody, dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie, w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączeniu nr 1A i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-03-2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez […]

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie

Hydro-MPC-GrA0533p_FinalW dniu 30 października Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie rozstrzygnął przetarg na dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie. Nowy zestaw hydroforowy zastąpi wysłużone i wyeksploatowane pompy i zbiorniki hydroforowe, które pracowały na stacji ponad 25 lat. Nowy zestaw hydroforowy to kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenia, niewymagające stałej obsługi, zapewniające nieprzerwane dostawy wody przy stałym ciśnieniu. Jego zaletą jest nie tylko zapewnienie odpowiednich ilości wody w sieci i instalacjach o wymaganym ciśnieniu, ale również zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i oszczędna gospodarka wodą. Zakończenie prac związanych z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie planowane jest na 15 grudnia 2014 roku. 

Wymiana sieci wodociągowej na ulicy Krótkiej.

imagesW dniach 20-22 października Zakład Wodociągów i Kanalizacji zrealizował zadanie modernizacyjne związane  z wymianą sieci wodociągowej w rejonie ulicy Krótkiej w Paczkowie. Nowa sieć wodociągowa o średnicy 110 mm i długości ok. 100 m, wykonana z PCV  zastąpiła zdegradowaną i skorodowaną sieć stalową o średnicy 90 mm. Mamy nadzieję, że przeprowadzona modernizacja w korzystny sposób wpłynie na jakość świadczonych przez Nas usług w tym rejonie.

Komunikat dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu publicznego Stary Paczków.

imagesZakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że  ze względu na stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych prowadzi proces dezynfekcji sieci wodociągowej dostarczającej wodę do miejscowości: Stary Paczków, Wilamowa, Trzeboszowice, Dziewiętlice, Ujeździec, Ścibórz i Frydrychów. Woda dostarczana do tych miejscowości przeznaczona do spożycia i przygotowania żywności od dnia 17 października może być używana wyłącznie po przegotowaniu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji o zakończeniu dezynfekcji sieci powiadomi swoich odbiorców odrębnym komunikatem, jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji chciałby  przeprosić wszystkich odbiorców za zaistniałe niedogodności.