SUW Kozielno

DSCN0519STACJA UZDATNIANIA WODY W KOZIELNIE

Stacja Uzdatniania Wody w Kozielnie zaopatruje w wodę miejscowość Kozielno. Długość sieci wodociągowej w miejscowości Kozielno wynosi ok 4 km. Ilość wyprodukowanej wody w 2012 roku to 7919 m3.

Ujęcie wody w Kozielnie stanowią 2 studnie czynne o numerach 1 i 2 ujmujące trzeciorzędowy poziom wodonośności.

– studnia nr 1 – rok produkcji nieznany, głębokość 71 metrów, wydajność Q=6m3/h

– studnia nr 2 – rok produkcji 1981, głębokość 69 metrów, wydajność Q=52m3/h

Budynek stacji uzdatniania wody w Kozielnie

Stacja Uzdatniania Wody w Kozielnie wybudowana została w 1910 roku. W stacji zainstalowane są:

– aerator

– filtry ze złożem katalitycznym – 2 szt

– hydrofor o pojemności 1500 l – 1 szt

na zewnątrz budynku stacji znajduje się zbiornik wody czystej o pojemności 5m3.