Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 sierpnia br. w miejscowości Kamienica  wystąpiła awaria sieci wodociągowej.

Skutkuje to wstrzymaniem dostaw wody dla odbiorców w miejscowości Kamienica i Gościce. Trwają prace związane z usunięciem awarii. Przewidywane wznowienie dostaw wody nastąpi  ok. godz. 12:00.

Wszystkich odbiorców za zaistniałe utrudnienia przepraszamy

Uwaga.!Awaria sieci wodociągowej w Paczkowie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 lipca br. w rejonie ulicy Mickiewicza w Paczkowie wystąpiła awaria sieci wodociągowej.

Skutkować to będzie wstrzymaniem dostaw wody dla odbiorców w miejscowości Paczków i Unikowice. Przerwa w dostawie wody rozpocznie się w godzinach nocnych ok 23.00. Przewidywane wznowienie dostaw wody nastąpi w dniu jutrzejszym (8 lipca br.) w godzinach porannych ok. godz. 05:00.

Wszystkich odbiorców za zaistniałe utrudnienia przepraszamy

Komunikat dotyczący pogorszenia się jakości wody ze stacji uzdatniania w Starym Paczkowie.

images Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że  ze względu na stwierdzone minimalne przekroczenia parametrów mikrobiologicznych prowadzi proces dezynfekcji sieci wodociągowej dostarczającej wodę do miejscowości: Ścibórz i Frydrychów. Woda dostarczana do tych miejscowości przeznaczona do spożycia i przygotowania żywności od dnia 05 października może być używana wyłącznie po przegotowaniu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji o zakończeniu dezynfekcji sieci powiadomi swoich odbiorców odrębnym komunikatem, jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji chciałby  przeprosić wszystkich odbiorców za zaistniałe niedogodności.

Komunikat dotyczący jakości wody do spożycia z SUW Stary Paczków

images Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 27.02.2017 roku informuje, że jakość wody, dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie, w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączeniu nr 1A i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia, i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Starym Paczkowie obsługującego miejscowości : Ścibórz, Stary Paczków, Wilamowa, Dziewiętlice, Trzeboszowice, Frydrychów, Ujeździec  jest przydatna do spożycia bez ograniczeń..