Uwaga!Przerwa w dostawie wody z S.U.W. Paczków

 W dniu 12 maja 2020 roku w godzinach nocnych tj. ok 23.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Paczków, Kamienica, Unikowice, Gościcie, Lisie Kąty. Przerwa w dostawie wody podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Paczkowie. Planowany czas przerwy w dostawie wody to ok. 3  godzin. Za zaistniałe utrudnienia wszystkich Naszych odbiorców serdecznie przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 sierpnia br. w miejscowości Kamienica  wystąpiła awaria sieci wodociągowej.

Skutkuje to wstrzymaniem dostaw wody dla odbiorców w miejscowości Kamienica i Gościce. Trwają prace związane z usunięciem awarii. Przewidywane wznowienie dostaw wody nastąpi  ok. godz. 12:00.

Wszystkich odbiorców za zaistniałe utrudnienia przepraszamy

Uwaga.!Awaria sieci wodociągowej w Paczkowie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 lipca br. w rejonie ulicy Mickiewicza w Paczkowie wystąpiła awaria sieci wodociągowej.

Skutkować to będzie wstrzymaniem dostaw wody dla odbiorców w miejscowości Paczków i Unikowice. Przerwa w dostawie wody rozpocznie się w godzinach nocnych ok 23.00. Przewidywane wznowienie dostaw wody nastąpi w dniu jutrzejszym (8 lipca br.) w godzinach porannych ok. godz. 05:00.

Wszystkich odbiorców za zaistniałe utrudnienia przepraszamy

Komunikat dotyczący pogorszenia się jakości wody ze stacji uzdatniania w Starym Paczkowie.

images Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że  ze względu na stwierdzone minimalne przekroczenia parametrów mikrobiologicznych prowadzi proces dezynfekcji sieci wodociągowej dostarczającej wodę do miejscowości: Ścibórz i Frydrychów. Woda dostarczana do tych miejscowości przeznaczona do spożycia i przygotowania żywności od dnia 05 października może być używana wyłącznie po przegotowaniu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji o zakończeniu dezynfekcji sieci powiadomi swoich odbiorców odrębnym komunikatem, jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji chciałby  przeprosić wszystkich odbiorców za zaistniałe niedogodności.