Formularz do pobrania, Rodo, Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Paczków, Sprawozdanie z działalności Zakładu za 2018 rok, 2019 rok,2020 rok,2021 rok.

Druki do pobrania:

 1. Formularz informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych. 
 2. Regulamin dostarczania wody o odbioru ścieków na terenie Gminy Paczków.
 3. Zmiana regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Paczków.Uchwała nr XXVII/215/2020 z dnia 26.XI.2020
 4. Zamiana regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków. Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/339/2022 z dnia 27.I.2022
 5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie za 2019 rok.
 7. Informacja dodatkowa do sprawozdania z działalności Zakładu za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie za 2020 rok.
 9. Informacja dodatkowa do sprawozdania z działalności Zakładu za 2020 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie za 2021 rok.
 11. Informacja dodatkowa z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie za 2021 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie za 2022rok.
 13. Informacja dodatkowa z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie za 2022 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie za 2023 rok.
 15. Informacja dodatkowa z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie za 2023 rok.
 16. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 17. Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
 18. Zlecenie na wykonanie robót
 19. Wniosek o rozwiązanie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
 20. Wniosek o czasowe zaprzestanie dostawy wody i/lub odprowadzanie ścieków
 21. Wniosek o wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej