Kolejny rok bez podwyżki cen.

imagesZ przyjemnością informujemy, że w dniu 25 maja 2016 roku Rada Mejska w Paczkowie zaakceptowała projekt taryfy, zaproponowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie. Zgodnie z przyjętą uchwałą, przez kolejny rok stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków pozostaną bez zmian i będą wynosiły: 3,30zł netto za 1m3 doprowadzonej wody oraz 5,87zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków. Warto dodać, że obecne ceny pozostają na niezmienionym poziomie od lipca 2014 roku.

Uwaga!Przerwa w dostawie wody w rejonie miejscowości Gościce – Kamienica.

imgresZakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że w dniu 21 maja 2016 roku w godzinach od 7.00 do 11.00 wystąpi przerwa w dostawie wody do miejscowości: górne rejony Gościc i Kamienicy oraz Lisie Kąty. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest naprawą awarii sieci wodociągowej w rejonie tranzytu sieci wodociągowej do miejscowości Gościce . Zakład przeprasza wszystkich swoich odbiorców za zaistniałe utrudnienia.