Komunikat dotyczący jakości wody dostarczanej z SUW Stary Paczków.

imagesZakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 05.10.2017 roku informuje, że jakość wody, dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie, w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączeniu nr 1A i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia, i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Starym Paczkowie obsługującego miejscowości : Ścibórz, Stary Paczków, Wilamowa, Dziewiętlice, Trzeboszowice, Frydrychów, Ujeździec  jest przydatna do spożycia bez ograniczeń..

Komunikat dotyczący pogorszenia się jakości wody ze stacji uzdatniania w Starym Paczkowie.

images Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że  ze względu na stwierdzone minimalne przekroczenia parametrów mikrobiologicznych prowadzi proces dezynfekcji sieci wodociągowej dostarczającej wodę do miejscowości: Ścibórz i Frydrychów. Woda dostarczana do tych miejscowości przeznaczona do spożycia i przygotowania żywności od dnia 05 października może być używana wyłącznie po przegotowaniu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji o zakończeniu dezynfekcji sieci powiadomi swoich odbiorców odrębnym komunikatem, jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji chciałby  przeprosić wszystkich odbiorców za zaistniałe niedogodności.