Rozpoczynamy rozbudowę sieci sanitarnej przy ulicy Miraszewskiego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji od marca rozpoczął swoją kolejną inwestycję. Tym razem przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Miraszewskiego stanowiącej ciąg drogi gminnej. Zakres rozpoczętej inwestycji obejmie:

Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 200 mm – 193,5 metra

Kanalizacja tłoczna z rur PE 100 110 mm – 229,0 metra

Przepompownia ścieków sanitarnych – 1 szt.

Planowane zakończenie prac inwestycyjnych maj 2019 roku.