Komunikat dotyczący pogorszenia się jakości wody ze stacji uzdatniania w Starym Paczkowie,

 images Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że  ze względu na stwierdzone minimalne przekroczenia parametrów mikrobiologicznych prowadzi proces dezynfekcji sieci wodociągowej dostarczającej wodę do miejscowości: Stary Paczków, Wilamowa, Trzeboszowice, Dziewiętlice, Ujeździec, Ścibórz i Frydrychów. Woda dostarczana do tych miejscowości przeznaczona do spożycia i przygotowania żywności od dnia 23 lutego może być używana wyłącznie po przegotowaniu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji o zakończeniu dezynfekcji sieci powiadomi swoich odbiorców odrębnym komunikatem, jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji chciałby  przeprosić wszystkich odbiorców za zaistniałe niedogodności.