Jakość wody

OCENA OKRESOWA  JAKOŚCI WODY LISTOPAD 2022 R.

SUW STARY PACZKÓW.BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRZEBOSZOWICACH

SUW PACZKÓW.POMPOWNIA WODY CZYSTEJ W MIEJSCOWOŚCI KAMIENICA

SUW KOZIELNO.BUDYNEK MIESZKALNY

BADANIA JAKOŚCI WODY WRZESIEŃ 2022 R.

BADANIA JAKOŚCI WODY SUW STARY PACZKÓW

BADANIA JAKOŚCI WODY SUW PACZKÓW

BADANIA JAKOŚCI SUW  PACZKÓW UL.SIENKIEWICZA

BADANIA JAKOŚCI WODY LIPIEC 2022 R. 

BADANIA JAKOŚCI WODY SUW STARY PACZKÓW

BADANIA JAKOŚCI WODY SUW PACZKÓW UL. SIKORSKIEGO

BADANIA JAKOŚCI SUW STARY PACZKÓW SZKOŁA TRZEBOSZOWICE

BADANIA JAKOŚCI WODY CZERWIEC 2022 R. 

BADANIA JAKOŚCI WODY SUW PACZKÓW

BADANIA JAKOŚCI WODY SUW PACZKÓW UL. SIENKIEWICZA

BADANIA JAKOŚCI WODY SUW KOZIELNO

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 2022 

SUW PACZKÓW – UL. SIKORSKIEGO , GOŚCICE

SUW STARY PACZKÓW – DZIEWIĘTLICE

BADANIA JAKOŚCI WODY MAJ 2022 R.

BADANIA JAKOŚCI WODY POMPOWNIA KAMIENICA

BADANIA JOKOŚCI WODY S.U.W. PACZKÓW UL. SIKORSKIEGO.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2021 R. 

SUW PACZKÓW – OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2021 R.

SUW STARY PACZKÓW – OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2021R.

SUW KOZIELNO – OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2021 R.

BADANIA JAKOŚCI WODY MARZEC 2022 R.

BADANIA JAKOŚCI WODY S.U.W. KOZIELNO

BADANIA JAKOŚCI WODY S.U.W. KOZIELNO CZ.2

BADANIA JAKOŚCI WODY SZKOŁA PODSTAWOWA TRZEBOSZOWICE.

BADANIA JAKOŚCI WODY SZKOŁĄ PODSTAWOWA KAMIENICA.

BADANIA JAKOŚCI WODY LISTOPAD 2021 R.

BADANIA JAKOŚCI WODY KAMIENICA

BADANIA JAKOŚCI WODY SUW STARY PACZKÓW

BADANIA JAKOŚCI WODY CZERWIEC 2021 R. 

BADANIA JAKOŚCI WODY SUW PACZKÓW

BADANIA JAKOŚCI WODY SUW PACZKÓW ULICA SIENKIEWICZA

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2020 R. 

SUW PACZKÓW – OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2020 R.

SUW STARY PACZKÓW – OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2020 R.

SUW KOZIELNO – OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2020 R.

BADANIA JAKOŚCI WODY MARZEC 2021 R. 

BADANIA JAKOŚCI WODY SUW PACZKÓW – PRZEPOMPOWNIA KAMIENICA

BADANIA JAKOŚCI WODY SUW PACZKÓW

BADANIA JOKOŚCI WODY SUW KOZIELNO

BADANIA JAKOŚCI WODY GRUDZIEŃ 2020 R. 

ORZECZENIE O PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY Z SUW PACZKÓW GRUDZIEŃ 2020

ORZECZENIE O PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY Z SUW STARY PACZKÓW GRUDZIEŃ 2020

ORZECZENIE O PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY Z SUW KOZIELNO GRUDZIEŃ 2020

BADANIA JAKOŚCI WODY LISTOPAD 2020 R. 

BADANIA JAKOŚCI WODY SUW PACZKÓW – PRZEPOMPOWNIA KAMIENICA

BADANIA JOKOŚCI WODY SUW KOZIELNO

BADANIA JAKOŚCI WODY SUW STARY PACZKOW – TAWERNA

BADANIA JAKOŚCI WODY PAźDZIERNIK 2020 R. 

ORZECZENIE O PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY Z SUW PACZKÓW PAŹDZIERNIK 2020

ORZECZENIE O PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY Z SUW STARY PACZKÓW PAŹDZIERNIK 2020

ORZECZENIE O PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY Z SUW KOZIELNO PAŹDZIERNIK 2020

BADNIA JAKOŚCI WODY PAŹDZIERNIK 2019 R. 

ORZECZENIE O PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY Z SUW STARY PACZKÓ PAŹDZIERNIK 2019

ORZECZENIE O PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY SUW PACZKÓW PAŹDZIERNIK 2019

ORZECZENIE O PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY SUW KOZIELNO PAŹDZIERNIK 2019

Badania listopad 2018 SUW Paczków.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY dla wodociągu publicznego w Paczkowie za 2018 rok.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY dla wodociągu publicznego w Starym Paczkowie za 2018 rok.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY dla wodociągu publicznego w Kozielnie za 2018 rok.

Badania SUW Paczków str.1

Badania SUW Paczków str.2

Badania listopad 2018 SUW Stary Paczków.

Badania SUW Stary Paczków str.1

Badania SUW Stary Paczków str.2

Badania listopad 2018 SUW Kozielno.

Badania SUW Kozielno str.1

Badania SUW Kozielno str.2

Badania lipiec 2016 SUW Paczków.

Badania SUW Paczków str.1

Badania SUW Paczków str.2

Badania lipiec 2016 SUW Stary Paczków.

Badania SUW Stary Paczków str.1

Badania SUW Stary Paczków str.2

Badania SUW Stary Paczków str.3

Badania lipiec 2016 SUW Kozielno.

Badania SUW Kozielno str.1

Badania SUW Kozielno str.2

Badania czerwiec 2016 SUW Paczków.

Badania SUW Paczków str.1

Badania SUW Paczków str.2

Badania Listopad 2015 rok SUW Paczków.

Badania SUW Paczków str 1

Badania SUW Paczków str.2

Badania SUW Paczków str.3

Badania Listopad 2014 rok SUW Paczków

Paczków badnia

Paczków badania str 2

Badania Listopad 2014 rok SUW Stary Paczków

Stary Paczków str 1Stary Paczków str 2

Badania Maj 2014 rok SUW Paczków.

Paczków 1Paczków 3 (2)Paczków 3 (1)

Badania Maj 2014 rok SUW Stary Paczków

 

Stary Paczków 1Stary Paczków 2Stary Paczków 3

 

Badania Październik 2013 rok SUW Paczków

001 003 002

Badania październik 2013 rok SUW Stary Paczków

SP003 SP002 SP001