Uwaga.!Przerwa w dostawie wody dla miejscowości Ujeździec.

imgres Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 22.08.2015 roku w godzinach 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostarczaniu wody do odbiorców w miejscowości Ujeździec. Przyczyną przerwy w dostarczaniu wody będą prace związane z usunięciem awarii sieci wodociągowej na trasie tranzytowej pomiędzy miejscowościami Stary Paczków – Ujeździec. Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprasza swoich odbiorców za powstałe utrudnienia.

Komuniat dotyczący jakości wody dostarczanej do miejscowości Kozielno.

imagesZakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 29.06.2015 roku informuje, że jakość wody, dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Kozielnie, w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączeniu nr 1A i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-03-2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Kozielnie jest przydatna do spożycia.