Uwaga!Komunikat dotyczący pogorszonej jakości wody w miejscowości Unikowice.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że  ze względu na stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych prowadzi proces dezynfekcji sieci wodociągowej dostarczającej wodę do miejscowości: Unikowice. Woda dostarczana do tych miejscowości przeznaczona do spożycia i przygotowania żywności od dnia 13 października może być używana wyłącznie po przegotowaniu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji o zakończeniu dezynfekcji sieci powiadomi swoich odbiorców odrębnym komunikatem. Jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji chciałby  przeprosić wszystkich odbiorców za zaistniałe niedogodności.

Informacja dla mieszkańców Unikowic dotycząca warunkowej przydatności wody do spożycia.