SUW Stary Paczków

DSCN0523

STACJA UZDATNIANIA WODY STARY PACZKÓW

Stacja Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Stary Paczków, Wilamowa, Trzeboszowice, Dziewiętlice,Ujeździec, Ścibórz i Frydrychów. Pobór wody z ujęcia w Starym Paczkowie w roku 2012 wynosił 132055 m3/rok.

Ujęcie wody stanowią 2 studnie wiercone, czynne o nr 3 i 3′ założone w warstwie trzeciorzędowej.

– studnia nr 3 – rok budowy 1987 , głębokość 83 metry, wydajność- 50,6m3/h

– studnia nr 3′ – rok budowy 2000, głębokość 82 metry, wydajność – 14,0m3/h

Budynek stacji uzdatniania wody w Starym Paczkowie

Stacja wodociągowa mieści się w budynku wolnostojącym o wymiarach 14×6 metrów.

W części technologicznej stacji zainstalowane są :

– filtry ze złożem katalitycznym do redukcji manganu i żelaza, pracujące w układzie szeregowym – 6 sztuk

– hydrofory – 2 zbiorniki hydroforowe o pojemności 2500 litrów każdy i średnicy 1200 mm.

W osobnym pomieszczeniu mieści się sprężarka, aerator i hydrofor do płukania filtrów uzdatniających.

Po przefiltrowaniu (redukcji żelaza i manganu) woda odpływa do zbiorników wyrównawczych o pojemności V= 2*100m3. Ze zbiorników woda tłoczona jest do sieci wodociągowej. Dezynfekcja wody wykonywana jest okresowo w zbiorniku wyrównawczym.