Przetargi

43. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2021 rok.

42. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w 2021 r.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Protokół z otwarcia ofert na na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

41. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na rok 2021.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 593631-N-2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP ENERGII

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP ENERGII WERSJA EDYTOWALNA

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU 593631-N-2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAMÓWIENIA NR 593631-N-2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA NR 593631-N-2020.

40. Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

Ogłoszenie o przetargu NR  516134-N-2020

Zał. nr 1 SIWZ na dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr 2 Wzór umowy na dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

Zał. nr 3 Wykaz Podwykonawców.

Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.

Zał. nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.

Zał. nr 6 Wykaz dostaw.

Zał. nr 7 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Zał. nr 8 Formularz ofertowy

Zał. nr 9 Protokół z wizji.

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego nr 516134-N-2020

Protokół z otwarcia ofert na dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

39. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2020 rok.

38. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Matejki w m. Paczków. I Etap

Zapytanie ofertowe zakup i dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej   w ulicy Matejki w Paczkowie. I Etap.

Zał. nr 1- SIWZ na zapytanie ofertowe zakup i dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej   w ulicy Matejki w Paczkowie. I Etap

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zapytanie ofertowe zakup i dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej   w ulicy Matejki w Paczkowie. I Etap

Zał. nr 3- Plan zagospodarowania terenu Osiedle Matejki.

Zał. nr 4- Profil kanalizacji sanitarnej Osiedle Matejki.

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Matejki w m. Paczków. I Etap. 

37. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Protokół z otwarcia ofert na na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

36. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na rok 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 615295-N-2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP ENERGII

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAMÓWIENIA NR 615295-N-2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA NR 615295-N-2019

35.Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie przepompowni ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie przepompowni ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie przepompowni ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie przepompowni ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr.3 Przekrój przepompowni ścieków.

Protokół z otwarcia ofert na  zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie przepompowni ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

34. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej  w rejonie ulicy Miraszewskiego w Paczkowie. 

Zapytanie ofertowe zakup i dostawę materiałów kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej  w rejonie ulicy Miraszewskiego w Paczkowie.

Zał. nr 1- SIWZ na zakup i dostawę materiałów kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej  w rejonie ulicy Miraszewskiego w Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę materiałów kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miraszewskiego w Paczkowie.

Plan Zagospodarowania Terenu dla inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miraszewskiegow Paczkowie

Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę materiałów kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miraszewskiego w Paczkowie. 

33. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2019 R. 

32. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Informacja z otwarcia zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

33. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na rok 2019.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 641990-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 641990-N-2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP ENERGII

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁĄCZNIK 2.2 DO SIWZ – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – PODWYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GUD

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ – WYKAZ DOSTAW

ZAŁĄCZNIK NR 7.1 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ – OFERTA WYKONANIA.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 641990-N-2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAMÓWIENIA NR 641990-N-2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA NR 641990-N-2018

30. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci  wodociągowej w miejscowości Stary Paczków gm. Paczków. 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Stary Paczków  gm. Paczków.

Zał. nr 1- SIWZ na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Stary Paczków gm. Paczków.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Stary Paczków gm. Paczków.

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Stary Paczków gm. Paczków.

]29.. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2018 R. 

28. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 603685-N-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP ENERGII

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁĄCZNIK 2.2 DO SIWZ – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – PODWYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GUD

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ – WYKAZ DOSTAW

ZAŁĄCZNIK NR 7.1 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ – OFERTA WYKONANIA.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 603685-N-2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAMÓWIENIA NR 603685-N-2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA NR 603685-N-2017

27. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

26.Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaz zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup, dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup, dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

25. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę systemu rejestracji szumów do akustycznej kontroli stref wodociągowych. 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę systemu rejestracji szumów do akustycznej kontroli stref wodociągowych.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup i dostawę systemu rejestracji szumów do akustycznej kontroli stref wodociągowych.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę systemu rejestracji szumów do akustycznej kontroli stref wodociągowych.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę systemu rejestracji szumów do akustycznej kontroli stref wodociągowych.

24. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci  wodociągowej w miejscowości Wilamowa gm. Paczkowie. 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowa gm. Paczkowie.

Zał. nr 1- SIWZ na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowa gm. Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowa gm. Paczkowie.

Plan Zagospodarowania Terenu dla inwestycji związanej z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowa gm. Paczkowie.

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowa gm. Paczków.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowa gm. Paczków.

23. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK. 

22. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zał. nr 2- Formularz ofertowy na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

21. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 2 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. nr 3 do SIWZ. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych u Wykonawcy usługi.

Zał. nr 4 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.

Zał. nr 5 do SIWZ. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zał. nr 6 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Zał. nr 7 do SIWZ. Wzór Umowy.

Zał. nr 8 do SIWZ Formularz oferty.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

20. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 2 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. nr 3 do SIWZ. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych u Wykonawcy usługi.

Zał. nr 4 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.

Zał. nr 5 do SIWZ. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zał. nr 6 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Zał. nr 7 do SIWZ. Wzór Umowy.

Zał. nr 8 do SIWZ Formularz oferty.

Unieważnienie zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

19. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie. 

Zapytanie ofertowe zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie.

Zał. nr 1- SIWZ na zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie.

Plan Zagospodarowania Terenu dla inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie str.1

Plan Zagospodarowania Terenu dla inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie str.2

Plan Zagospodarowania Terenu dla inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie str.3

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Ogłoszenie o zamówieniu 164269 – 2016

Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁACZNIK NR 1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – WZÓR UMOWY

ZAŁACZNIK NR 2.1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁACZNIK 2.2 DO SIWZ – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ZAŁACZNIK NR 3 DO SIWZ – PODWYKONAWCY

ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 22 USTAWY

ZAŁACZNIK NR 5 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 24 USTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GUD

ZAŁACZNIK NR 7 DO SIWZ – WYKAZ DOSTAW

ZAŁACZNIK NR 7.1 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ – OFERTA WYKONANIA.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 164269 – 2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY STR.1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT STR.2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

17. Przetarg na zakup i dostawę używanej koparko – ładowarki.

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 118008-2016 z dnia 11-05-2016 roku.

2. SIWZ Zakup i Dostawę Używanej Koparko-Ładowarki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

3. Załacznik nr 1 do SIWZ.

4 . Załacznik nr 2 do SIWZ.

5. Załacznik nr 3 do SIWZ.

6. Załacznik nr 4 do SIWZ.

7. Załacznik nr 5 do SIWZ.

8. Załacznik nr 6 do SIWZ.

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str.1

    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str.2

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

16. Przetarg na dostawę i zakup użuwanej koparko-ładowarki.

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr. 104708 – 2016 z dnia 27-04-2016 roku.

2. SIWZ Dostawa i Zakup Używanej Koparko-Ładowarki dla zakładu Wodociągów i Kanlizacji w Paczkowie.

3. Załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Załącznik nr 3 do SIWZ.

6. Załącznik nr 4 do SIWZ.

7. Załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Załącznik nr 6 do SIWZ.

9. Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia 104708-2016 z dnia 27-04-2016 roku. 

10. Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia 104708-2016 z dnia 27-04-2016 roku cz.2

11. Informacja o unieważnienieu postępowania nr 104708-2016 z dnia 27-04-2016 rok.

15. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę korelatora analogowego. 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę korelatora analogowego.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup i dostawe koleratora analogowego.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę koleratora analogowego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę korelatora analogowego.

Uzupełnienie cenowe.

14. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wodomierzy objetościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wodomierzy objętosciowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup i dostawę wodomierzy objetościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zał. nr 2- Formularz ofertowy na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym odułem radiowym.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

13. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 2 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. nr 3 do SIWZ. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych u Wykonawcy usługi.

Zał. nr 4 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.

Zał. nr 5 do SIWZ. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zał. nr 6 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Zał. nr 7 do SIWZ. Wzór Umowy.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych. 

12. Zakup, dostawa i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaz zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup, dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup, dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na:” Zakup, dostawę oraz montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie”

11. Zakup i dostawa kamery inspekcyjnej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kamery inspekcyjnej dla Zakładu Wodociągów i Kanlizacji w Paczkowie.

Zał. nr 1- SIWZ na zakup i dostawę kamery inspekcyjnej dla Zakładu Wodociągów i Kanlizacji w Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę kamery inspekcyjnej dla Zakładu Wodociągów i Kanlizacji w Paczkowie.

Protokół z otwarcia ofert na: ” Zakup i dostawę kamery inspekcyjnej dla Zakłądu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie”.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: ” Zakup i dostawę kamery inspekcyjnej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie”

10. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Ogłoszenie o zamówieniu 237328-2015

Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁACZNIK NR 1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – WZÓR UMOWY

ZAŁACZNIK NR 2.1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁACZNIK 2.2 DO SIWZ – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ZAŁACZNIK NR 3 DO SIWZ – PODWYKONAWCY

ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 22 USTAWY

ZAŁACZNIK NR 5 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 24 USTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GUD

ZAŁACZNIK NR 7 DO SIWZ – WYKAZ DOSTAW

ZAŁACZNIK NR 7.1 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU

ZAŁACZNIK NR 8 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁACZNIK NR 9 DO SIWZ – OFERTA WYKONANIA.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.

9. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanlizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki-Górnicza w Paczkowie. 

Zapytanie ofertowe zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanlizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki-Górnicza w Paczkowie.

Zał. nr 1- SIWZ na zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanlizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki-Górnicza w Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanlizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki-Górnicza w Paczkowie.

Zał. nr 3 – Projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanlizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki-Górnicza w Paczkowie.

Zał. nr 4 – Projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanlizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki-Górnicza w Paczkowie część 2.

Zał. nr 5 – Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zakup i dostawę materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki – Górnicza w Paczkowie. 

8. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wodomierzy objetościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wodomierzy objętosciowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup i dostawę wodomierzy objetościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zał. nr 2- Formularz ofertowy na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym odułem radiowym.

Informacja o rozstrzygnieciu przetargu na zakup i dostawę wodomierzy objetościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

7. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zgrzewarki elektrooporowej.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zgrzewarki elektrooporowej dla Zakładu Wodociągów i Kanlizacji w Paczkowie.

Zał. nr 1 – SIWZ za zakup i dostawę zgrzewarki elektrooporowej.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zakup i dostawę zgrzewarki elektrooporowej.

6.Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki i Górnicza w Paczkowie.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki i Górnicza w Paczkowie.

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy.

Zał. nr 2 – Załącznik graficzny

Protokół Komisji Przetargowej z otwarcia ofert na”Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki i Górnicza w Paczkowie”.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na :”Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki i Górnicza w Paczkowie

5. II Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu dostawczego.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu dostawczego.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup i dostawę samochodu dostawczego.

Zał. nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.

Zał. nr 3 – Wzór Umowy

Pytania i odpowiedzi nr 1 do Zapytania ofertowego na zakup i dostawę samochodu dostawczego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę samochodu dostawczego.”

4. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Zał. nr 2,3,4,5,6,7 do SIWZ na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: ” Usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych”.

3. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu dostawczego.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu dostawczego.

Zał. nr 1 SIWZ na zakup i dostawę samochodu dostawczego.

Zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.

Zał. nr 3 Wzór Umowy.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: ” Zakup i dostawę samochodu dostawczego”

2. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie.

SIWZ na Dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie .

Załącznik nr 1 do SIWZ na Dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie.

Pytania i odpowiedzi nr 1. Dostawa i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na Dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Stacji Uzdatnia

 

1. Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z terenu Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie ul. Moniuszki 17 w okresie od dnia 01-01-2014 r. do dnia 31-12-2014 r

odnośnik  do strony  BIP – Urząd Miejski w Paczkowie