Informacje ogólne

DSCN0515ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie jest zakładem budżetowym Gminy Paczków odpowiedzialnym za zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy i odprowadzenie oraz oczyszczenie ścieków. Główna siedziba Zakładu mieści się przy ulicy Miraszewskiego 3 w Paczkowie.

Urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie eksploatuje 3 wodociągi grupowe:

– Wodociąg Paczków

– Wodociąg Stary Paczków

– Wodociąg Kozielno

Urządzenia związane z oczyszczaniem ścieków

Wszystkie ścieki z terenu miasta oraz Gminy Paczków oczyszczane są w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ulicy Moniuszki w Paczkowie.