Komunikat dotyczący jakości wody dostarczanej do miejscowości Unikowice.

imagesZakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 25.10.2022 roku informuje, że jakość wody, dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w  Paczkowie, w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączeniu nr 1A i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia, i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Paczkowie dostarczająca wodę do miejscowości Unikowice  jest przydatna do spożycia bez ograniczeń.

 

Orzeczenie o przydatności wody do spożycia dla miejscowości Unikowice.

Informacja dla konsumentów o przydatności wody do spożycia dla miejscowości Unikowice .

Uwaga!Komunikat dotyczący pogorszonej jakości wody w miejscowości Unikowice.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że  ze względu na stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych prowadzi proces dezynfekcji sieci wodociągowej dostarczającej wodę do miejscowości: Unikowice. Woda dostarczana do tych miejscowości przeznaczona do spożycia i przygotowania żywności od dnia 13 października może być używana wyłącznie po przegotowaniu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji o zakończeniu dezynfekcji sieci powiadomi swoich odbiorców odrębnym komunikatem. Jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji chciałby  przeprosić wszystkich odbiorców za zaistniałe niedogodności.

Informacja dla mieszkańców Unikowic dotycząca warunkowej przydatności wody do spożycia.

Uwaga!!Awaria sieci wodociągowej w rejonie ulicy Armii Krajowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 września br. w rejonie ulicy Armii Krajowej w Paczkowie wystąpiła awaria sieci wodociągowej.

Skutkuje to  wstrzymaniem dostaw wody dla części mieszkańców miejscowości Paczków i Unikowic. Trwają prace naprawcze. Przewidywana  przerwa w dostawie wody może potrwać ok. 6 godzin. Zakończenie prac planowane jest na godzinę 13.00 w dniu 27 września.

Wszystkich odbiorców za zaistniałe utrudnienia przepraszamy!

Przerwa w dostawie wody w miejscowościach Kamienica i Gościce.

imgres Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 06.09.2022 roku w godzinach 9.00-13.00 nastąpi przerwa w dostarczaniu wody do odbiorców w miejscowościach Kamienica i Gościce. Przyczyną przerwy w dostarczaniu wody są prace modernizacyjne realizowane przy przepompowni wody czystej w miejscowości Kamienica. Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprasza swoich odbiorców za powstałe utrudnienia.