Przerwa w dostawie wody w miejscowościach Kamienica i Gościce.

imgres Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 06.09.2022 roku w godzinach 9.00-13.00 nastąpi przerwa w dostarczaniu wody do odbiorców w miejscowościach Kamienica i Gościce. Przyczyną przerwy w dostarczaniu wody są prace modernizacyjne realizowane przy przepompowni wody czystej w miejscowości Kamienica. Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprasza swoich odbiorców za powstałe utrudnienia.

Uwaga przerwa w dostawie wody dla miejscowości Paczków, Unikowice, Kamienica.

W związku z zaistniałą awarią na tranzycie sieci wodociągowej w miejscowości Paczków , w dniu 16 lutego w godzinach 22-03 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Paczków, Unikowice, Kamienica. Wszystkich odbiorców tych miejscowości , Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprasza za zaistniałe niedogodności.

Uwaga. Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Informujemy, że Dyrektor regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją z dnia 2 czerwca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków, przedłożoną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na okres 3 lat.

Stawki w/w taryf przedstawia załącznik do decyzji znak: WR.RZT.70.2020.2021

Uwaga. Awaria sieci wodociągowej w rejonie ulicy Staszica w Paczkowie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 grudniania br. w rejonie ulicy Staszica/Młyńska w Paczkowie wystąpiła awaria sieci wodociągowej.

Skutkuje to wstrzymaniem dostaw wody dla odbiorców w miejscowości Paczków i Unikowice. Trwają prace naprawcze. Przewidywane wznowienie dostaw wody nastąpi w dniu dzisiejszym (18 grudnia br.)  ok. godz. 15:00.

Wszystkich odbiorców za zaistniałe utrudnienia przepraszamy!