Uwaga przerwa w dostawie wody.

W związku z trwającymi pracami związanymi z przebudową płyty Rynku, w dniu 28 listopada, w godzinach 8-12 nastąpi przerwa w dostawie wody dla budynków Rynek nr 2 do 17. Wszystkich odbiorców z tego rejonu miasta Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprasza za zaistniałe niedogodności.

Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w płycie Rynku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje swoich odbiorców, że w związku z trwającymi pracami związanymi z przebudową płyty Rynku mogą wystąpić pewne utrudnienia związane z dostawą wody dla mieszkańców Paczkowa, z tego rejonu. Przerwy w dostawie wody będą miały charakter incydentalny i w miarę możliwości będą przeprowadzane przez Zakład w najmniej uciążliwy sposób dla jego odbiorców.  Za wszystkie zaistniałe niedogodności Zakład przeprasza swoich odbiorców.