NIP, REGON, Nr konta

NIP 753-000-11-17

NR REGON 530571258

Bank Spółdzielczy w Strzelinie, nr konta: 40 9588 0004 1720 0068 2000 0010