Kolejny rok bez podwyżki cen wody i ścieków.

  Z przyimagesjemnością informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2017 roku Rada Mejska w Paczkowie zaakceptowała projekt taryfy,     zaproponowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie. Zgodnie z przyjętą uchwałą, przez kolejny rok stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków pozostaną bez zmian i będą wynosiły: 3,30zł netto za 1m3 doprowadzonej wody oraz 5,87zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków. Warto dodać, że obecne ceny pozostają na niezmienionym poziomie od   lipca 2014 roku.