Zabezpiecz instalację na zimę.

idzie zimaW związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się do wszystkich właścicieli nieruchomości, administratorów budynków i obiektów w Gminie Paczków o dokonanie przeglądu studni wodomierzowych oraz wewnętrznych instalacji wod-kan i zabezpieczenie tych instalacji przed zamarznięciem, a w szczególności zabezpieczenie wodomierzy.