Uwaga!!Awaria sieci wodociągowej w rejonie ulicy Armii Krajowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 września br. w rejonie ulicy Armii Krajowej w Paczkowie wystąpiła awaria sieci wodociągowej.

Skutkuje to  wstrzymaniem dostaw wody dla części mieszkańców miejscowości Paczków i Unikowic. Trwają prace naprawcze. Przewidywana  przerwa w dostawie wody może potrwać ok. 6 godzin. Zakończenie prac planowane jest na godzinę 13.00 w dniu 27 września.

Wszystkich odbiorców za zaistniałe utrudnienia przepraszamy!

Przerwa w dostawie wody w miejscowościach Kamienica i Gościce.

imgres Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 06.09.2022 roku w godzinach 9.00-13.00 nastąpi przerwa w dostarczaniu wody do odbiorców w miejscowościach Kamienica i Gościce. Przyczyną przerwy w dostarczaniu wody są prace modernizacyjne realizowane przy przepompowni wody czystej w miejscowości Kamienica. Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprasza swoich odbiorców za powstałe utrudnienia.

Uwaga przerwa w dostawie wody dla miejscowości Paczków, Unikowice, Kamienica.

Informujemy, że w nocy z  15 lipca na 16 lipca 2024 r. od godz. 22:00 do godz. 3:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Paczków i Unikowic,  z uwagi na prowadzone prace budowlane związane z infrastrukturą podziemną przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Kopernika i Jagiellońskiej.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Dziękujemy za wyrozumiałość

Uwaga. Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Informujemy, że Dyrektor regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją z dnia 2 czerwca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków, przedłożoną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na okres 3 lat.

Stawki w/w taryf przedstawia załącznik do decyzji znak: WR.RZT.70.2020.2021