Komunikat dotyczący pogorszenia się parametrów jakościowych wody w miejscowości Kozielno.

imagesZakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że  ze względu na stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych prowadzi proces dezynfekcji sieci wodociągowej dostarczającej wodę do miejscowości: Kozielno. Woda dostarczana do tej miejscowości przeznaczona do spożycia i przygotowania żywności od dnia 23 października może być używana wyłącznie po przegotowaniu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji o zakończeniu dezynfekcji sieci powiadomi swoich odbiorców odrębnym komunikatem, jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji chciałby  przeprosić wszystkich odbiorców za zaistniałe niedogodności.