Komunikat dotyczący pogorszenia się jakości wody ze stacji uzdatniania wody w Starym Paczkowie.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że  ze względu na stwierdzone minimalne przekroczenia parametrów mikrobiologicznych prowadzi proces dezynfekcji sieci wodociągowej dostarczającej wodę do miejscowości: Ścibórz, Frydrychów, Trzeboszowice, Wilamowa, Dziewiętlice, Ujeździec. Woda dostarczana do tych miejscowości przeznaczona do spożycia i przygotowania żywności od dnia 11 kwietnia może być używana wyłącznie po przegotowaniu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji o zakończeniu dezynfekcji sieci powiadomi swoich odbiorców odrębnym komunikatem, jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji chciałby  przeprosić wszystkich odbiorców za zaistniałe niedogodności.