Już wkrótce uruchomienie pompowni wody czystej w Gościcach.

  Hydro-MPC-GrA0533p_FinalZakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że rozstrzygnął przetarg na dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla przepomopwnii wody czystej zlokalizowanej w miejscowości Gościce. Jest to dobra informacja szczególnie dla mieszkańców, którzy swoje nieruchomości mają zlokalizowane w górnym rejonie Gościc. Zakupiony zestaw będzie miał za zadanie ustabilizować pracę systemu wodociągowego w tym rejonie, ze szczególnym naciskiem na zagwarantowanie normatywnej wysokości ciśnienia dyspozycyjnego u każdego z odbiorców. Zakończenie prac montażowych oraz uruchomienie układu planowane jest na 18 grudnia 2015 roku.