Nowe urządzenie w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 W dniu 16 sierpnia Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przekazał Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji nowoczesne urządzenie ssąco-płuczące na podwoziu samochodowym. Urządzenie FlexCom marki Rioned to niezawodne urządzenie łączące w sobie funkcję ssawną oraz funkcję czyszczenia wysokociśnieniowego. Wartość urządzenia zakupionego przez Gminę. a dostarczonego przez firmę Rafnar, wyniosła 608850,00 zł z czego 315 562,50 obejmowała dotacja w ramach programu POIiŚ – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków