Kolejna inwestycja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Inwestycja polega na wykonaniu nowego przyłącza kablowego średniego napięcia oraz budowę słupowej stacji transformatorowej, rozdzielnicy niskiego napięcie i odcinka przyłącza linii niskiego napięcia służącej do zasilania oczyszczalni. Koszt inwestycji to 93 000 zł. Planowane zakończenie to koniec czerwca 2021.  Zrealizowanie inwestycji pozwoli zmniejszyć koszty energii elektrycznej związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.